Oma tili   Haku
 Hautausjärjestelyt: 040 543 7030 & 040 5466 299 ( klo 9-17 )
Tarjouspyyntö 0,00 €

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitukset tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Lakiasioitamme ja perunkirjoituksiamme hoitaa oikeustieteen maisteri Niina Kousa.

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Perunkirjoitustilaisuus


Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Vainajan sukupuu selviää virkatodistuksista. Kattavat ja katkeamattomat selvitykset on kerättävä kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja oli 15-vuotiaasta kuolemaansa saakka kirjoilla.

Perukirja


Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jolla on kolme pääasiallista tehtävää:

 • Veroilmoitus
 • Omaisuusluettelo
 • Osakasluettelo

Perunkirjoituksesta ilmenevät asiat:

 • vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
  pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentin saajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt
 • perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat

Perukirja ei itsessään luo perillisille omistusoikeutta, vaan omaisuuden jakaminen edellyttää perinnönjakoa.Tiina Nystén, asianajaja

Olen Tiina Nystén ja valitsin tämän ammatin, koska se oli kiinnostanut minua jo aivan nuoresta alkaen. Valmistuin Helsingin Yliopistosta vuonna 1982 ja minut hyväksyttiiin Suomen Asianajajaliiton jäseneksi 1985. Päädyin melko nopeasti yrittäjäksi voidakseni vapaammin keskittyä lähellä sydäntäni oleviin asioihin, kuten perheoikeuteen ja lasten oikeuksiin eri tilanteissa. Parasta työssäni on sen monimuotoisuus ja elämänläheisyys. Koen, että ihmisten kohtaaminen on tärkeä ja antoisa osa ammattiani. Työn vastapainoksi liikunta on itselleni sopiva tapa rentoutua ja vapaa-aikoina lataan yleensä akkuja tennistä pelaten.

OTK 1982
asianajaja 1985

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

 Järjestätkö hautajaiset itse? Tässä avuksi hautausjärjestelyiden muistilista
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Delivery time

We deal products once a week  and orders usually arrive within 5 days from the time they are shipped.

Delivery methods and shipping charges

Shipping charges include postage and packaging charges. The charges can be checked after selecting payment and delivery options in the cart. The orders will be delivered as packages. Packages can be followed with a tracking number.

The exact costs of the order can be seen in the cart.

Returns and exchanges

The product can be returned or changed within 14 days of the order. Returns apply only the products in their original packaging and in their original condition and only by customers cost.

Please return the package with the following information:
Company name, address, phone number and e-mail address

Return address:

Memor Design
Tähkätie 6
FI-15860 HOLLOLA; FINLAND

We do not accept returns after 14 days from delivery.

Transport damage and complaints

If the product has been lost or damaged during shipping or if the customer has received the wrong product, you should immediately inform us: info(at)memordesign.com

Memor Design
Tähkätie 6
FI-15680 HOLLOLA, FINLAND