Oma tili   Haku
 Hautausjärjestelyt: 020 530 2070 & 020 530 2071 ( klo 9-17 )
Tarjouspyyntö 0,00 €

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Lakiasioitamme ja perunkirjoituksiamme hoitaa oikeustieteen maisteri Niina Kousa.

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Perunkirjoitustilaisuus


Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Vainajan sukupuu selviää virkatodistuksista. Kattavat ja katkeamattomat selvitykset on kerättävä kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja oli 15-vuotiaasta kuolemaansa saakka kirjoilla.

Perukirja


Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jolla on kolme pääasiallista tehtävää:

 • Veroilmoitus
 • Omaisuusluettelo
 • Osakasluettelo

Perunkirjoituksesta ilmenevät asiat:

 • vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
  pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentin saajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt
 • perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat

Perukirja ei itsessään luo perillisille omistusoikeutta, vaan omaisuuden jakaminen edellyttää perinnönjakoa.

Perukirjaan merkittävät varat (brutto)

Alle 70 000 €450 €
70 000 € – 139 999 €550 €
140 000 € – 209 999 €650 €
210 000 € – 279 999 €750 €
280 000 € – 349 999 €850 €
350 000 € ja yliAlkaen 950 €

Hinnat sisältävät alla luetellut asiakirjat:

Virkatodistustilaus
Muu asiakirjatilaus
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus
Osakastietojen vahvistamishakemus
Perunkirjoituskutsut
Testamentin toimitusasiakirjat
Testamentti320 €
Avioehtosopimus230 €
Edunvalvontavaltakirja
Tuntiveloitus erikseen sovittavista muista toimeksiannoista110 €

Niina Kousa
niina.kousa@muistojuhla.fi
0400 747 973

 Järjestätkö hautajaiset itse? Tässä avuksi hautausjärjestelyiden muistilista
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Delivery time

We deal products once a week  and orders usually arrive within 5 days from the time they are shipped.

Delivery methods and shipping charges

Shipping charges include postage and packaging charges. The charges can be checked after selecting payment and delivery options in the cart. The orders will be delivered as packages. Packages can be followed with a tracking number.

The exact costs of the order can be seen in the cart.

Returns and exchanges

The product can be returned or changed within 14 days of the order. Returns apply only the products in their original packaging and in their original condition and only by customers cost.

Please return the package with the following information:
Company name, address, phone number and e-mail address

Return address:

Memor Design
Tähkätie 6
FI-15860 HOLLOLA; FINLAND

We do not accept returns after 14 days from delivery.

Transport damage and complaints

If the product has been lost or damaged during shipping or if the customer has received the wrong product, you should immediately inform us: info@memordesign.com

Memor Design
Tähkätie 6
FI-15680 HOLLOLA, FINLAND